בית פרטי, קרית אתא

       lconcept.id@gmail.com   
     054-3047118