משרד עורכי דין,

מתחם האודיטוריום החדש, חיפה

       lconcept.id@gmail.com   
     054-3047118